Pozvanie

Umelecká slávnosť

Dňa 28.5.2017 o 16.00

v Dome u Bielej ruže

Majer 254 Kostivrch

neďaleko Novej Bane a Žarnovice


Stretnutie

26.-28.5.2017

v Dome u Bielej ruže

Majer 254 Kostivrch

neďaleko Novej Bane a Žarnovice

Inšpirované

Celé podujatie inšpirované

Obrazmi o živote Márie     od Albrechta Dürera 

Albrecht Dürer

Pripojte sa už dnes a spoluvytvorte s nami niečo nové, inšpirujúce a krásne

Ste srdečne pozvaní na umeleckú slávnosť, ktorá sa ponesie  v duchu diela 

Albrechta Dürera  "Obrazy o živote Márie" - obsahujúce grafiky a umelecký text vychádzajúci z apokryfného Jakubovho protoevanjelia. Medzi jednotlivými obrazmi zaznejú krásne a menej známe Ave Márie a niektoré časti  jednohlasnej omše od Karla Friedricha Weinbergera 

"Na honor svätej Sofii"

Stretnutie, ktoré slávnosť predchádza sa bude venovať jej príprave. Môžete sa zapojiť svojím spevom, umeleckým pohybom  - od piatku a celú sobotu sa bude nacvičovať jednohlasná omša, eurytmický obraz - Zoslanie Ducha svätého a pripravovať výzdoba miestnosti. V nedeľu potom od 16.hodiny začne slávnosť, na ktorú sú pozvaní všetci nám prajúci priatelia.  Po skončení slávnosti si spoločne posedíme pri dobrotách, ktorými prispeje každý svojou troškou do mlyna  /čím ždravšiu dobrotu slanú alebo sladkú prinesiete, tým lepšie/.