Albrecht Dürer           Obrazy o živote Márie

Originál dielo Albrechta Dürera

Ktokoľvek kto znášaš zachvátenie osudu vírom rán, ktoré Ti prináša osud zlý. Alebo nad vinami duše sa zarmucuješ a z ohňov večných podsvetných v úzkosti Ťa berie strach. Ktokoľvek, kto ku koncu života už už sa blížiš, neistý si vľúdnym prijatím odchádzaš na onen svet, sem poď, pomoc hľadaj a ja bez meškania prosiť za Teba budem toho, koho som v náručí mala, a ktorý mlieko moje pil. Tento pán celého sveta, ten hviezdy mi podriadil i Bohov, vedz človeče, ten mojimi prosbami pohnutý je

Scenár podujatia

Môj milovaný synu s akou vrúcnosťou a oddanosťou hľadím na Teba Vzkrieseného a i keď cítime obaja ešte bolesť z prežitého utrpenia Tvoje žiariace telo jas Tvojho víťazstva a sila Tvojho Božstva ma zvnútorňuje, posilňuje a presvecuje. Tak prichádzam i ja i ďalší k hlbokému poznaniu Mystéria zjaveného na nebi i na Zemi pre všetky pokolenia.

Program umeleckej slávnosti